Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem

Artikler udgivet i 2012

Antal artikler: 159
Udgivet den 21. December 2012 af pladm
Jul og nytår 2012
Sekretariatet vil gerne ønske alle en Glædelig jul og et Godt nytår.
Vi holder lukket i perioden 22. december 2012 - 1. januar 2013 (begge dage inkl.)
I perioden vil der derfor kun være sporadisk bemandet.
Vi følger dog fortsat med på mail.
Evt. adresseændringer bedes meddelt på mail.
Læs hele artiklen
Udgivet i Om PL
Udgivet den 11. December 2012 af pladm
Mit Hus nr. 2012-04
"Undskyld vi lever" - her i familiens eget hus
Men vi siger ikke ”Undskyld vi flygter!”- for vi vil gerne blive ved med at have vort eget.
Det betyder så meget for os, at eje vores egen bolig, at vi finder os i, at skulle risikerer meget mere og betale meget mere end danskere i andre boligformer.
Det kunne jo godt være en ...
Læs hele artiklen
Udgivet i MH Leder
Udgivet den 14. November 2012 af pladm
Har du købt hus inden for de sidste to år - og er du blevet overrasket over varmeregningen?

fordi du ikke havde læst energimærkningsrapporten grundigt
og fordi dit varmeforbrug ikke svarer til enten det beregnede forbrug i rapporten eller sælgers forbrug

Og vil du gerne fortælle om det til en artikel til Bolius.dk?
Så kontakt journa...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 01. November 2012 af pladm
Presse, 1. november 2012
Milliardgevinst på låneomlægninger
I forbindelse med Jyllands-Postens artikel med ovennævnte titel, har PL's landsformand Allan Malskær været interviewet. Følgende slap gennem avisens redaktions-nåleøje:
"Formanden for Parcelhusejernes Landsforening, Allan Malskær, peger på, at realkreditinstitutter har lokket med klæk...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 01. November 2012 af pladm
Mit Hus nr. 2012-03
Ny grøn politik - helt gratis!
Et energipolitisk forlig indebærer, at mindst 100.000 ud af 400.000 gaskunder skal tvinges over til fjernvarme.
Men hvem skal så betale for den poliske drøm om, at 40 % af CO2 udslippet er fjernet i 2020? Det klarer man da lige bag lukkede døre i Energistyrelsen, som en forhandling om en melle...
Læs hele artiklen
Udgivet i MH Leder
Udgivet den 30. Oktober 2012 af pladm
Presse, 30. oktober 2012
Varme penge og kolde hænder
Der foregår en semipolitisk ”spillen Sorteper” i øjeblikket i forhandlingerne omkring, hvordan man får mindst 100.000 naturgaskunder til at skifte til fjernvarme. For hvem er det mon, der skal betale for naturgasselskabernes gæld, for selve konverteringen og skrotning af gasanlæg. Det har en ræ...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv tagget med energi fjernvarme naturgas
Udgivet den 29. Oktober 2012 af pladm
Presse, 29. oktober 2012
Gas- til fjernvarme
Vi har en række medier, der efterlyser kontakt til en parcelhusejerfamilie, der forventeligt vil være en af de 100.000 familier, der muligvis skal tvinges fra gas til fjernvarmeforsyning.
Det er et led i den opfølgning flere journalister ønsker på den omtale, der har været i dag af emnet, som PL’s lan...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 29. Oktober 2012 af pladm
Infoside
Kollektiv forsikringspakke
De nyeste informationer omkring PL’s kollektive forsikringspakke fås på følgende link:
http://www.parcelhus.dk/portal/Tilbage%20til%20forside/Fordele/PL%20Kollektiv%20forsikringspakke/
 
 
Læs hele artiklen
Udgivet den 09. Oktober 2012 af pladm
Presse, 09. oktober 2012
Hævede bidragssatser
TV2 Nyhederne arbejder på historien om de hævede bidragssatser.
Derfor efterlyser vi for dem helt almindelige husejere, der har oplevet at deres bidragssats er hævet en eller flere gange.
Man skal medvirke i et indslag til TV2 Nyhederne – og kunne fortælle om sin konkrete situation, og hvad man syne...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 05. Oktober 2012 af pladm
05-10-2012
Pengemagasinet søger familie til TV program om forsikringe
Danskerne er meget loyale overfor deres forsikringsselskab. Men loyalitet kan være dyrt.
”Kun” 8 procent skiftede forsikringsselskab sidste år - 60 procent har haft deres forsikringsselskab i 6 år eller længere. (Undersøgelser fra EUrostat og Forbrugerrådet)

Udgangspunktet ...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 15. August 2012 af pladm
15. august 2012
Skimmelsvamp eller skade i nykøbte huse søges til TV program
Vega Picture er i gang med at producere et program om boliger. I den forbindelse søger vi huskøbere, der efter købet finder ud af, at der er store fejl og mangler ved det hus, de lige har købt. Vi er specielt interesseret i huse, der er ramt af problemer med skimmelsvamp...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 13. Juli 2012 af pladm
Presse, 13. juli 2012
Inserat
Af særlig interesse for grundejerforeninger, har vi i Mit Hus nr. 2012-02 lavet et inserat med artikler, der tager særlig fokus på forhold, der specielt vedrører grundejerforeninger.
Artiklerne er tilgængelige her på vores hjemmeside under menupunktet Mit Hus.
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 13. Juli 2012 af pladm
Presse, 13. juli 2012
For få tegner forsikring
Ifølge Forsikring og Pension er det kun i ca. 60 % af alle ejendomshandler med parcelhuse, at der tegnes en ejerskifteforsikring.
Russisk roulette
PL finder det meget nedslående, at så mange spiller russisk roulette med deres formentlig livs største investering, når en simpel forsikring kan være de...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 13. Juli 2012 af pladm
Presse, 13. juli 2012
Det positive ligger i detaljen
Ganske vist var der meget fokus på, at de truende yderligere reduktioner af rentefradraget blev fjernet.
Men der var meget lidt fokus på den undervurderede detalje, der efter min opfattelse har helt afgørende, stabiliserende betydning. Den vigtige detalje er, at der ikke skal kunne ske skær...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 13. Juli 2012 af pladm
Presse, 13. juli 2012
Læg din pension i din egen kapital = dit hus
Man skal vurdere sin husgæld i forhold til sin pensionsopsparing en gang i mellem.
Vi opfordrer til, at ejere af parcelhuse indtænker, at skatteforliget giver en mulighed for at få frigjort kapitalpensionsopsparingen med en lavere skat, end når den ellers skulle udbetales.
For...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 13. Juli 2012 af pladm
 
Mit Hus nr. 2012-02
Bladet er under udsendelse og artiklerne er tilgængelige online.
God sommer til alle.
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 05. Juli 2012 af pladm
Mit Hus nr. 2012-02
Leder
Det positive ligger i detaljen
Ganske vist var der meget fokus på, at de truende yderligere reduktioner af rentefradraget blev fjernet. Min vurdering var, at det var et forhandlingstrick for at sikre, at de borgerlige blev ved forhandlingsbordet. Egentlig er det jo flot, at regeringen fik et resultat ved at tage et for...
Læs hele artiklen
Udgivet i MH Leder
Udgivet den 05. Juli 2012 af pladm
Mit Hus nr. 2012-02
Leder
Læg din pension i din egen kapital = dit hus
Man skal vurdere sin husgæld i forhold til sin pensionsopsparing en gang i mellem. Sommerferien har sikkert et par regnvejrsdage, hvor man kan se på, om man skal ændre på sin opsparingsstrategi, måske pga. renteniveauet, ændrede personlige forhold eller de nye lavere rentefra...
Læs hele artiklen
Udgivet i MH Leder
Udgivet den 29. Maj 2012 af pladm
Pressemeddelelse, 29. maj 2012
Fjernelse af fradrag for grundforbedring lusket igennem
Forargeligt, at man pludselig nu vil fjerne nye grundes normale 30 årige fradrag for de omkostninger, der har været ved at byggemodne en græsmark til et sted, hvor der kan opføres et hus. Man fordyrer dermed fremadrettet nybyggede huse med hele en ½ milliard k...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 03. Maj 2012 af pladm
Mit Hus nr. 2012-01
Leder
- ældreboliger + men ældre i gamle/moderniserede parcelhuse.
Ikke ældreboliger men ældre i boliger—og vel at mærke i boliger, der er ældre
Det er en kæmpeudfordring, at transformere en stor del af den danske boligmasse om til, at vi danskere kan blive boende længere tid i egen bolig. Men selv om undersøgelser, tallene...
Læs hele artiklen
Udgivet i MH Leder tagget med ældrebolig
Udgivet den 03. Maj 2012 af pladm
Presse 3. maj 2012
Styrk grundejerforeninger
Det kan ikke være rigtigt, at kommunerne vælter opgaver over på grundejere, mens disse kun kan danne frivillige grundejerforeninger!
Er grundejerne pålagt at eje en privat vej, har de ansvaret for belysningen eller et grønt område, så skal det også fremgå af lokalplan eller tinglysning, at der skal væ...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv tagget med fællesvej
Udgivet den 20. April 2012 af pladm
Efterlysning
Har du været i en nabokonflikt?
Hvad stiller man op i en konflikt der er gået totalt i hårknude?
Til et tema i et kvindemagasin søger journalist en kvinde, der har været i en svær nabostrid. En nabostrid som i sidste ende blev løst ved hjælp af mægling mellem parterne (eller alternativt: Endte med at den ene part flyttede).
Det vig...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 29. Marts 2012 af amadm
Konto maksimum advarsel

Vi vil gerne gentage advarslen til grundejerforeninger med store indeståender om, at kun indestående under ca. 750.000 kr. er dækket af indskydergarantien.

I en periode med kontingentindbetalinger, skal det huskes, at foreningernes konti - herunder vejfonde - ikke er beskyttede, hvis den bankforbindelse man har, går ko...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 21. Marts 2012 af pladm
Presse, 21. marts 2012
Vandplan Danmark
Hos Parcelhusejernes Landsforening frygter man, at rigtige mange borgere kan bliver hårdt ramt af regeringens nye miljøkrav.
I yderste konsekvens kan det jo ende med husejere, der går fra hus og hjem, fordi de ikke kan leve op til den meget ambitiøse miljøplan. Der kan ikke passe. Politikerne er nødt til a...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 20. Marts 2012 af pladm
20. marts 2012
Efterlysning til interview
Jeg er studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og arbejder for tiden på et projekt om klagesager i forbindelse med privatbyggeri. Derfor søger jeg en person eller en familie, som har klaget til Byggeriets Ankenævn og fået medhold. Det, jeg vil interviewe om, er primært, hvorledes behandlingen...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 19. Marts 2012 af 026700
Nyd udsigten - mens du kan!
Læs hele artiklen
Udgivet i Ejendomsvurdering
Udgivet den 14. Marts 2012 af pladm
Reception
PL´s landsformand, cand. polit. Allan Malskær, runder de 60 år.
Der afholdes for venner og forretningsforbindelser reception på
Kjærstrupvej 36, 2500 Valby
Torsdag den 22. marts fra klokken 13.00

----------

Allan fylder 60 år på dagen og samtidig fejres forretningsudvalgsmedlem og valgt sekretær i PL, Jette Malskær, der den 25...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Udgivet den 12. Januar 2012 af pladm
Presse, 12. januar 2012
Postloven – en dyr "fornøjelse"
Det kan godt være, at Folketinget gerne vil pumpe nogle penge ud i samfundet for at få gang i væksten, men der må være smartere måder end ved at tilgodese det tidligere statsmonopol, Postdanmark.
En af de interessante facetter af Postloven er, at Folketinget ved lov begunstiger et privat,...
Læs hele artiklen
Udgivet i Presse Arkiv
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...