Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 01. November 2012

Mit Hus nr. 2012-03

Leder

Ny grøn politik - helt gratis!

Et energipolitisk forlig indebærer, at mindst 100.000 ud af 400.000 gaskunder skal tvinges over til fjernvarme.
Men hvem skal så betale for den poliske drøm om, at 40 % af CO2 udslippet er fjernet i 2020? Det klarer man da lige bag lukkede døre i Energistyrelsen, som en forhandling om en mellemregning mellem gas- og fjernvarmesektoren.

Der er på grund af historiske, politiske beslutninger, fortsat en stor gæld i gassektoren og den skal de, der forlader gas jo da være med til at betale.
Alt efter forhandlingsparternes opfattelse, så tegner det til, at de der forlader gas, skal betale ca. halvdelen af deres andel af restgælden, dvs. i snit koster det 10.000 kr. at komme ud. Hertil skal lægges ca. 7.000 kr. til afskæring af gasrør og 20- 40.000 i tilslutningsafgift til fjernvarmen, og så skal det stadig funktionsnyttige gasfyr mv. skrottes.

Men de resterende 300.000 gaskunder skal betale den anden halvdel af restgælden via højere tariffer på gasforbruget, så de skal også betale en del af prisen for den politiske øvelse.
Det bliver smurt ud, som en fin gang leverpostej, over rigtig mange firmaer og familier i samfundet. 400.000 gaskunder rammes, uanset om de så skal over til fjernvarme eller ej. Hertil kommer formentlig også et stort antal fjernvarmekunder.

Imponerende politisk stunt og hokus pokus. For nu laver man sandelig grøn politik og det helt gratis… Ganske smart, for det kan ikke ses på finansloven, og det øger ikke skattetrykket. Øh? Er det mon gas eller varm luft så?

Øh, er det ikke de samme familier/virksomheder/ejendomme, der en gang blev tvunget til at aftage naturgas, fordi det den gang var det rigtige?
Der ikke nogen, der vil eller kan sige, hvilke af de 400.000 gaskunder, der skal konvertere forsyning til fjernvarme. Ergo skal alle kunderne gå i uvished om, hvor stort et beløb de skal betale. Ved alle ved hushandler skal man loyalt oplyse køberen om, at der er en risiko for, at køberen senere skal til at betale for en overgang til fjernvarme.

Man mener, at de lavere fremtidige udgifter ved at have fjernvarme fremfor gas vil motivere til, at man konverterer. Fint, men hvis man politisk er så sikker på, at det også vil være en privatøkonomisk fordel, så kan man jo tage at finansiere det! For vores skyld kan man så lade det således udlånte beløb afdrage over de næste 20 år i takt med besparelserne – hvis de altså er der.
Hvad nu, hvis det om nogle år viser sig, at der i fremtiden kommer billigere gas f. eks. fra skifergas eller nye gasfelter? Skal man så konvertere tilbage, gasrørene ligger der jo stadig?

Min opfordring er, at man politisk løfter ansvaret, når man gennemfører noget, og tager konsekvenserne når der er noget, der går galt. Man lader en del af befolkningen stå med regningen og risikoen. Man har denne gang af miljøårsager igen valgt styringen og fjernet markedsmekanismerne. Derfor skal udgifterne være synlige og stå på en finanslov med udgifter og indtægter, som politikerne står på mål for med deres holdninger.

Allan Malskær, landsformand

PS: Da jeg skulle aflevere denne leder til sats, så jeg, at Jyllandsposten 30. oktober i sin leder under overskriften ”Tvang” bruger en endnu stærkere formulering, idet JP kalder det Christiansborgs diktatoriske tvangstilslutning af forbrugere. JP skriver endvidere, at dansk energipolitik gennem årtier er blevet ført med metoder, som man ellers kun ser i kommunistiske samfund. Man konstaterer også, at der ikke er nogen, der har tvunget Danmark til at pålægge sig selv, at i 2050 alene at anvende vedvarende energi eller at om 8 år, at have halveret anvendelsen af fossile brændsler. JP afslutter sin leder med følgende, som jeg tillader mig at citere: ” Der er i Folketinget et stort flertal for tvangsmæssige foranstaltninger på dette område, og selv de borgerlige partier støtter aktivt denne fremfærd i stedet for at gøre det eneste rigtige: At fjerne enhver form for statslig indblanding i borgernes frie energivalg og bringe alt offentligt ejerskab af den danske energiindustri til ophør.” Hele lederen kan ses på linket: http://jyllands-posten.dk/opinion/leder/article4889894.ece 

Udgivet i MH Leder
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...