Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 29. Maj 2012

Pressemeddelelse, 29. maj 2012

Fjernelse af fradrag for grundforbedring lusket igennem

Forargeligt, at man pludselig nu vil fjerne nye grundes normale 30 årige fradrag for de omkostninger, der har været ved at byggemodne en græsmark til et sted, hvor der kan opføres et hus. Man fordyrer dermed fremadrettet nybyggede huse med hele en ½ milliard kroner ud af skattereformens samlede 14,6 milliarder eller 3,4 % af hele finansieringen. Det eneste, der er nævnt som forklaring er 4 linier bagerst i oplægget, hvor man skriver: …” Ved udstykning af grunde gives et fradrag for grundforbedringer, dvs. fradrag for veje, kloak og lignende byggemodningsomkostninger. Fradraget gives i 30 år, dog 60 år for skove. Regeringen foreslår, at fradraget afskaffes fremadrettet, mens eksisterende fradrag fortsætter til udløb. Samtidig foreslås reglerne for genoptagelse forenklet”… Men der er ikke nævnt noget som helst omkring konsekvenser eller hvem det rammer! Men det ved PL jo godt!

Når man ser lidt overordnet på det, må man sige hov, hvad var det lige der skete der. Jo efter, at man fra sidste år har lagt moms på nye byggegrunde, har fået nye byggeregulativer med tæthed og isolering, nye krav til kloakering, har indført yderligere styringsmuligheder for, hvad lokalplanerne kan rumme af pålæg dvs. øgede udgifter; så kom den her fjernelse af de udgifter der er ved byggemodning. Det kommer samlet til at ramme hårdt og vil reducere nybyggeriet, selv om det netop er nu, at der burde bygges nyt og dermed skabes plads til de der flyttet til metropolområderne. Så det er en yderligere pind til nybyggeriernes ligkiste, selv om vi netop har brug for udskiftninger i boligmassen.

Det er tilsyneladende helt bevidst den måde, som regeringen har lækket eller ”sliced”, som lobbyisterne kalder det udvalgte informationer til forskellige dele af pressen. Det gør man for at sætte dagsordner og gøre forslagene lettere at sluge, men det gør det samtidig sværere for andre dele af pressen og for interesseorganisationer m. fl. at være med i debatten, for at undgå at kommentere på rygter etc. Men her føler PL, at regeringen, mens der er fokus på andre områder, lusker en markant forringelse ind for kommende parcelhusejere og nybyggeri og som skal finansiere en pæn del af reformen, - hvis altså der bygges huse nok!
 

 

Udgivet i Presse Arkiv
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...