Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem

Artikler udgivet i: Mit Hus 2016-04

Antal artikler: 30
Udgivet den 09. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Intro til artiklen Det Systemiske Råd
 
Pas nu på!
Rettidig omhu er så absolut noget, der skal til for at undgå kriser på det danske ejendomsmarked og i den danske økonomi. Det anerkender PL i det svar, som bringes her på side 4 og 5 i uddrag.

 
Men vi finder det også på sin plads, at advare imod, at hvis man griber ...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 09. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Finansrådet og Realkreditrådet går sammen

Banksektorens brancheorganisation, Finansrådet, og realkredittens brancheforeninger, Realkreditrådet og Realkreditforeningen, lægges sammen til én organisation under navnet FinansDanmark.
Michael Rasmussen, der er formand for Realkreditrådet og koncernchef i Nykredit, indstilles ...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Redningsplanke udvidet
Med baggrund i, at der var en grupper kunder, der blev fanget i et krydsfelt i forhold til fristen 19. november 2016, er der taget skridt i det endelige lovforslag til at råde bod på en del af dette.
Fristen den 19. november var blevet kritiseret af bl.a. Parcelhusejernes Landsforening, boligadvokate...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Intro til Segregering eller ghetto
Den følgende artikel okan måske umiddelbart synes at være meget perifer i forhold til de sædvanlige emner i MIT HUS og vores interesseområde, men faktisk har det et større interessefællesskab.
 
Befolkningstilvæksten er en flydende størrelse, der i første omgang typisk centrerer sig om s...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Boligejere jagter billige lån
I oktober blev der givet 33.869 lånetilbud til danske familier og virksomheder fra realkreditinstitutterne. Det er det højeste antal lånetilbud siden april 2015. De mange lånetilbud er et resultat af stor efterspørgsel på omlægninger af lån. Det viser tal fra Realkreditrådet.

 
”Vi har i ok...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Dansk realkredit er "sikker havn"

af Ane Arnt Jensen, Direktør i Realkreditrådet
I Danmark udgør realkreditobligationer 73 pct. af alle registrerede obligationer, mens statsobligationer og andre statspapirer udgør knap 23 pct. Det viser tal fra Danmarks Nationalbank.
”Langt den største del af obligationer i Danmark er r...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Fra "Hero" til "Zero" og tilbage?
Hvor der før i den lokale, mindre kommune var godt fokus på de lokale forhold, oplever borgerne i stedet, at hullerne bliver større i vejene, snerydning nedprioriteres (ofte næsten helt), skoler og børneinstitutioner flyttes, busruterne ned- eller omlægges, vejene privatiseres, områderne af...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Inserattekst
I dette nummers inserat bringer vi et par artikler (nærmere bestemt på denne side), der primært retter sig mod medlemsforeningers bestyrelser, da man kan sige, at det er ”den tid på året”.
 
Vi ser nærmere på problematikken omkring værdiløse ejerskifteforsikringer og den løsning, der på redaktionens afslutni...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Segregering eller ghetto - skal vi frygte dem?

Ved direktør, cand. polit. Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter
Regeringen – det vil sige Transport, Bygnings- og Boligministeriet - har offentliggjort den såkaldte ”Ghetto-liste”.

Betegnelsen dækker det, der tidligere hed ”udsatte boligområder”, og omfatter alme...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Er huset vinterklar?
Bliver vinteren grøn, som den har været i de senere år, eller bliver den hvid. Kun tiden kan vise det. Imidlertid er der op til vinteren og i løbet af vinteren nogle ritualer, der hvert år skal udføres. Vi håber, at efterfølgende kan være lidt af en checkliste:

Har du kontrolleret, at der er tils...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Klamphuggere har gyldne tider

Det står skidt til i flere og flere bygninger i Danmark. Når de autoriserede el- og vvs-installatører besøger kunderne, opdager de en stigende mængde af ulovligt udført arbejde.
Antallet af farlige og ulovlige el- og vvs-installationer vokser, selvom myndighederne har lovet et større fokus p...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Nyt ejendomsvurderingssystem

I midten af november enedes et bredt flertal i Folketinget i det store hele om en aftale om et nyt ejendomsvurderingssystem. Aftalen blev indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og regeringen.
Skatteministeren igangsætter nu arbejdet med at få et...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Hvad tænker danske parcelhusejere

af Thomas Hovgaard, Nybolig
Almindeligvis kræver det både psykologer, neurologer og hjernescannere, hvis man skal finde ud af, hvad folk tænker. Men mindre kan heldigvis også gøre det.

Som ejendomsmæglerkæde er vi i Nybolig nemlig meget optaget af, hvad parcelhusejere tænker, særligt...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Sekretariatets hjertesuk
Pyha… året lakker mod enden. Det nye år skal være velkommen… men gerne med en lidt lavere arbejdsfrekvens, tak.
 
Det forgangne år har været præget af en lang række for os mærkværdige forespørgsler om emner, der ofte reelt intet har med PL at gøre. Det har derfor i mange tilfælde været et sejt træ...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Rotter - en rotterede for husejere
Det giver ingen mening, at husejere skal betale den største regning, når det gælder bekæmpelse af rotter.
Selv om de fleste kommuner dækker udgifterne til bekæmpelsen ved at opkræve en promille af grundværdien, så står det kommunerne frit i stedet at dække udgifterne over kommuneskatten,...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Rådgivning af ikke-medlemmer
PL må notere sig, at vi i stigende omfang bliver kontaktet af foreninger og enkeltpersoner, der ikke er medlemmer af PL, i håb om at vi kan hjælpe dem.
 
PL er desværre nødt til at afvise sådanne henvendelser, idet vi ganske simpelt ikke har mulighed for at afsætte tid til at behandle sådanne ...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Væltede træer og strande

Af Naturbeskyttelsesloven §22 fremgår det, at strandbredder og andre kyststrækninger generelt er åbne for færdsel til fods (der er undtagelser).
Eget ansvar på strand men...
Man skal være opmærksom på, at udgangspunktet er, at adgang sker på eget ansvar.
Denne bestemmelse fritager ikke en ejer...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
G/F og fibernet

PL er blevet bekendt med, at der er firmaer, der er ude med tilbud rettet mod foreninger om samarbejde omkring etablering og udrulning af fibernet i et lokalområde.
Af de materialer, som vi indtil nu har set, er det ikke klart fremgået, hvad et sådant tilbud måtte medføre af forpligtelser for selve foreni...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Høringssvar fra PL
Natten til 2. december 2016 modtog PL høringsmateriale omkring problemet med Gable Insurance AG. Svarfristen var 2. december 2016 kl. 12. Denne korte frist til trods, nåede PL at indsende høringssvar:
 
Høringssvar fra PL
Generelt
PL skal udtale sin tilfredshed med, at der politisk og i samarbejde med...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Plus Forsikring's konkurs
I september 2016 kunne Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber oplyse, at konkursboet efter Plus Forsikring A/S, der gik konkurs i 2002, endeligt var afsluttet.

 
Alle forsikringstagere, som havde krav på erstatning for en anmeldt skade, har fået deres fulde erstatning udbetalt af Garanti...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Frister for anmeldelse

I et 1. december modtaget høringsmateriale, der er udsendt med henblik på at få vedtaget en ændring af lovgivningen i forhold til Garantifonden for skadesforsikringer, indgår der en række indskrænkninger i forhold til dækning.
Foreslåede ændringer
Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskab...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Værdiløs ejerskifteforsikring

Som en tidlig julegave gennemførte man fra politisk side i starten af december en løsning, der smider en redningskrans ud til de mere end 26.000 husejere, hvis ejerskifteforsikringer blev omfattet af konkursen hos Gable Insurance/Husejernes Forsikringsagentur.
Forsikringerne er stadig værdil...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Opdatering af medlemmer
Først en stor tak til de mange foreninger, der igennem året har brugt tid på at fremsende rettelser til medlemslisterne. Hermed sikres bl.a., at foreningernes medlemmer fortsat modtager medlemsbladet, Mit Hus.
 
Vi kan fra sekretariatets side oplyse, at vi pr. 1. december i år har gennemført knap 6...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
1,1 mio. kr. i snit

Danske boligejere skylder i snit 1,1 mio. kr.
Gennemsnittet dækker over mange forskellige slags boligejere. På erhvervsområdet er lånene væsentlig større, men også her er der forskelle.
Den gennemsnitlige private boliglåntager i de danske realkreditinstitutter skylder 1.124.000 kr. Gennemsnittet fo...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Hedt boligmarked skæpper

Mere gang i boligmarkedet betyder flere bygningsrenoveringer og flere penge i statskassen.
Selvom politiske bekymringer ofte følger med et hedt boligmarked, kan gang i boligmarkedet faktisk også give anledning til at lette statens bekymringer, da flere bolighandler jo er lig med flere penge i sta...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Parcelhuse i fremgang

Parcelhusmarkedet er i fremgang i mange af de tyndt befolkede kommuner
På de fire nøgleparametre (priser, handler, udbudte boliger og salgstider) er der seks kommuner, der har haft fremgang i alle parametre det seneste år. Ud af de seks kommuner ligger de fem på Sjælland i områder, som ikke typisk h...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Boligpriser ryster ikke stabilitet
De stigende danske boligpriser har givet anledning til en del løftede øjenbryn. Men der er hverken tegn på en ny boligboble eller trusler mod den finansielle stabilitet. Det viser en analyse fra Finansrådet.

Konklusionen bygger især på en stabil udvikling i danskernes samlede boligudgif...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Realkredit = lave renter

Den danske realkreditmodel er med til sikre lavere lånerenter sammenlignet med andre lande. Det til trods for, at bidragssatserne er steget.
Realkreditinstitutter og banker bestemmer ikke fuldt ud selv, hvad renterne skal være på deres lån. De er afhængige af udviklingen på kapitalmarkederne, so...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 
Boligbobler kræver ydmyghed
af Ane Arnt Jensen, direktør i Realkreditrådet
Forsøg på at adfærdsregulere ejendomsmarkedet for at undgå boligbobler bør ske med stor ydmyghed. Samtidig bør ansvaret hvile på politikerne, da regulering kan have store konsekvenser for hele eller dele af befolkningen. Tiltag bør rettes direkte im...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Udgivet den 08. December 2016 af pladm
Mit Hus nr. 2016-04
 

Det Systemiske Risikoråd
PL´s bemærkninger til diskussionsoplæg ”Initiativer og pejlemærker i forhold til ejendomsmarkedet”
Parcelhusejernes Landsforening (PL) ønsker hermed, at reagere på Rådets oplæg, såvel vedrørende instrumenternes udformning, som et antal af pejlemærkerne. PL skal dog også tillade sig, at komment...
Læs hele artiklen
Udgivet i Mit Hus 2016-04
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...