Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 24. Oktober 2017

Mit Hus 2017-03

Leder

Tag pulsen på valgløfter

I de næste uger afgøres din kommunes politiske billede for de næste 4 år. Men, hvor står partierne i forhold til ejerboliger og parcelhusejerne i kommunen?
Husk, det er ikke alle vilkår og skatter der fastsættes af Folketinget - meget besluttes lokalt.
Sjovt nok er det meget sjældent, at der er nogle kandidater, der frivilligt i en valgkamp, hvor deres plakater overbroderer lygtepælene med positive løfter, ligefrem lover højere afgifter/betalinger eller grund- og personskatter.
Desværre ses det dog ofte, at netop når en kommunalbestyrelse er nyvalgt, træffes de ”hårde” beslutninger om besparelser og privatisering af kommunale udgifter.

Ejere ikke i fokus

Overskrifterne og spørgsmålene i lokalpressen og på valgmøderne er desværre sjældent fokuserede på de forhold, der gør det ekstra dyrt, at eje egen bolig i en kommune. Det kan se ud som om, at den hellige grav kan være vel forvaret før et valg, men året efter bliver det pludselig besluttet, at der f.eks. skal være privatisering af vejbelysning, separering af spildevand, nedsivningskrav for regnvand på privat grund etc.
Hvis der er politiske ideer om at overdrage kommunale veje til grundejerne, så er det også om, at få disse ideer op på det politiske ”spisebord”, inden valgflæsket i øvrigt vurderes.
Heldigvis har PL været med til at få gennemført, at der for privatisering af veje er en 4 års varslingsfrist, så man skal have et nyt kommunalvalg, inden det kan gennemføres. Hvis der i din kommune allerede er sådanne forslag fremsat indenfor de seneste 4 år, så få det frem i valgkampen, så man måske kan få tilsagn om, at det kan rulles tilbage.
I hvert tilfælde skal man som vælger vide, hvor partierne står i disse sager, hvor der for ofte listes kommunale besparelser igennem ved, at man privatisere - læs: Lader ejerboligerne betale en uforholdsmæssig større del større del af udgifterne. PL opfordrer til, at man bringer problemer fra ens lokalområde op, uanset om det så er dårlig/manglende vedligehold og snerydning af kommunale veje og stier, eller det er byggesagsbehandlingen i kommunen.

Arbejd efter valg

Efter valget er der 4 år til næste gang, hvor partierne skal stå til vurdering af deres vælgere i kommunen. Derfor opfordringen til både til dig som boligejer, din grundejerforening, men også de valgte politikere om at få fulgt op på den politik, der i valgkampen blev sat i udsigt. Kampene foregår ofte i en valgkamp, men løses mellem valgene, så sørg også for gode kontakter i byråd og administrationen.
Ofte sker indgreb ikke af ond vilje, men fordi man ikke har kendskab nok til konsekvenserne. I en politisk konstituering/forlig eller i en budgetforhandling, opleves det måske lettere at gennemføre aftaler, der giver ejerboligerne flere udgifter end at skære ned andre steder, hvor de er flere borgere og presse, der kan protestere.
Det politiske spil er i gang på rådhuset for at prioritere mellem ønskerne/løfterne, og derfor er det, at vi grundejere skal være vakse ved havelågerne, for ellers er der risiko for, at der kommer et par bitre piller med i budgetløsningerne. Udfordringerne er, at erfaringerne viser, at der i et sparekatalog, vil være kreative forslag fra administrationen om privatisering af vejbelysning, af kommunale veje, samt af andre ”normalt” kommunale opgaver.

Arbejder frivilligt og gratis for naboer og kommune

Derfor også lige et ”hus-keråd” til politikerne. Der skal skabes lokal tryghed og tillid i kommunerne, som forudsætning for, at vi boligejere forbruger flere penge lokalt og investerer mere i vore huse, og dermed sætter liv i de lokale virksomheder. Reaktionerne på, om politikerne nu holder løfterne lokalt eller kommer med flere byrder, har derfor stor betydning for, om kommunen er attraktiv på længere sigt, og om husene kan omsættes - måske til endog højere. Derfor skal der netop nu - også af politikerne - kæmpes for lavere omkostninger ved at bo i ejerbolig, lavere byggesagsgebyrer, kortere sagsbehandlingstider, mere kommunal ”vi-er-til-for-jer-kultur”.
Vi ønsker også en forståelse af og respekt for, at der lokalt laves meget frivilligt grundejerforeningsarbejde, der er med til at sikre et bedre beboermiljø og i øvrigt færre kommunale udgifter, men det er ikke os, der skal udføre kommunale opgaver og sagsbehandling mv.
Det modsatte af forbedringer, altså at gøre det surere og dyrere at være boligejere, vil ramme alle kommunens borgere og virksomheder, men vil samtidig være politiske og kommunale selvmål - og det skal ikke glemmes, når det politiske billede skal vurderes igen efter 4 år.

 

Udgivet i Presse Arkiv
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...