Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 02. Juni 2010

Pressemeddelelse, 1. juni 2010

Konkurrence og sunde byggevarer

Det indre marked for byggevarer og dermed den grænseoverskridende handel kommer til at fungere mere effektivt. Dermed vil konkurrencen blive styrket, både på det danske og på de andre europæiske markeder. Det vil have en positiv effekt for priserne.
En forordning, som regulerer salg og markedsføring af byggevarer, er netop vedtaget på et rådsmødet for EU-landenes erhvervsministre. Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen konstaterer, at byggevarer har stor betydning for både pris og kvalitet af det byggeri, der opføres i Danmark. Og derfor er han rigtig glad for, at det er lykkedes at sætte et foreløbigt punktum for flere års forhandlinger.
Det danske fokus har været, at de varer, som handles på det indre marked, skal være sikre og sunde. Samtidig er det vigtigt, at konkurrencen er effektiv og fair. Med den nye forordning bliver dette endnu bedre. CE-mærkningen af byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard, bliver nu obligatorisk. Det er uændret de enkelte EU-lande, der fastsætter kravene til det færdige byggeri. Danmark kan derfor forsat fastholde de nuværende skrappe krav til både sikkerhed og sundhed i det færdige byggeri.

Bæredygtigt byggeri

For tyve år siden accepterede landene ikke de samme målemetoder. Det betød, at producenter ofte måtte teste deres varer for den samme egenskab flere gange for at få adgang til forskellige markeder. Sådanne tests er dyre, og resultatet var derfor, at samhandelen var meget begrænset. Sådan er det heldigvis ikke mere. I Danmark er ca. 40 procent af de varer, der omsættes, udenlandske. Og eksporten er næsten lige så stor. En anden positiv effekt af den nye forordning er, at den også styrker muligheden for at opføre bæredygtigt byggeri. Forordningen gør det nemmere at få information om byggevarernes miljømæssige egenskaber. Det kan for eksempel være i forhold til deres genanvendelighed.

Lavere priser?

Det er PL’s forventning, at de nye vilkår indebærer, at der bliver lavere priser i Danmark, hvor vi må notere os, at der er en uforståelig høj pris i forhold til andre lande. Men muligvis kan det blive nødvendigt, at der skubbes på udviklingen ved, at forbrugere og håndværkere benytter sig af adgangen til at få leveret materialer fra udlandet. Så kan det være, at man kan få banket en forståelse ind i markedet af, at vi også skal kunne opleve de lavere priser, der f. eks. er i nabolandene.
Vi håber endvidere, at det bæredygtige element i forliget vil indebære, at levetiden for produkterne og byggeriet bliver længere, og at der lettere åbnes op for de store fordele et yderligere digitaliseret byggeri vil indebærer for os forbrugere. De er os, der betaler for høje omkostninger og avancer i dag, fordi der ikke er stærk nok konkurrence.

 

Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...