Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 31. Marts 2010

Særinformation

Klage over ejendomsvurdering

 

A Til Skattecenter:
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

 

B Vedrørende ejendommen beliggende: med registernummer
___________________________________________ _______________________


C I kommune: ___________________________________________________________

 

Vurderingen påklages, idet følgende værdier findes mere korrekte:


D I Ejendomsværdi: ____________________kr. Ejers forslag: ____________________kr.
II Grundværdi: ____________________kr. Ejers forslag: ____________________kr.
III Fradrag for
forbedring i II ____________________kr. Ejers forslag: ____________________kr.


Klagen over fastsættelsen af ejendomsværdien begrundes med følgende af nedenstående:

E  1. Forkert værdi p. g. a. følgende fejl i BBR-ejermeddelelsen.
 a) Bebygget areal skal være _____m2.
1. sal, udnyttet tagetage _____m2.
Kælder _____m2.
Garage , carport og udhusareal _____m2.
 b) Andre fejl: ______________________________________________________
______________________________________________________
F  2. Den ansatte værdi svarer ikke til bygningens kvalitet p. g. a. :
 a) Dårlig materialekvalitet.
 b) Dårlig håndværksmæssig udførelse
 c) Sætningsskader i fundament.
 d) Andre bygningsskader: _______________________________________________
 e) Dårlig isoleringstilstand.
 f) Dårlig vedligeholdelsestilstand.
 g) Andre forhold: _____________________________________________________
 Punkt g) er uddybet på tillægssiden under pkt. 
 Uddrag af relevant del af tilstandsrapport er vedlagt
 

G  3. Den ansatte værdi
 a) Svarer ikke til, hvad der er handlet, udbydes og kan handles til i vort område.
 b) Afviger fra, hvad SKAT’s oversigt over ejendomssalg viser for området generelt.
 c) Afviger fra, hvad der omkring 1/10 2007 blev handlet hus(e) til i området
 Punkt c) er uddybet på tillægssiden under pkt. 
 d) Svarer ikke til vedlagte vurdering fra ejendomsformidler/valuar.
 e) Passer ikke p. g. a. _______________________________________________
 Punkt e) er uddybet på tillægssiden under pkt. 


Ejendomsværdien og/eller grundværdien


H  4. Ved ansættelsen er der ikke taget hensyn til:
 a) Miljøgener fra  kraftig trafik
 jernbane.
 b) Støj og gener fra nabo med:  virksomhed
 institution
 andet
 c) Gener p. g. a.  husets placering på grund
 nabohusets placering og type.
 d) At det er privat vedligeholdt vej.
 e) Andet ___________________________________________________
 Punkt e) er uddybet på tillægssiden under pkt. 


I  5. Ved ansættelsen er der sket tillæg pga. hensyn til særlige forhold ved ejendommens beliggenhed. Dette tillæg findes:
 a) At være irrelevant for ejendommen
 b) At være for stort  generelt
 i forhold til andre i området
 Punkt b) er uddybet på tillægssiden under pkt. 


Klagen over grundværdien begrundes med følgende særskilte oplysninger:


J  6. Grundens værdi som ubebygget er forkert, idet:
 a) Arealangivelserne skulle være _____m2
 b) Der kun er plads til at udnytte én byggeret på grunden (ved flere byggeretter).
 c) Anden udnyttelse af grunden er umulig (ved flere byggeretter).
 d) Værdien ikke svarende til handel og udbud i området.
 e) Andre forhold gør sig gældende.
 Punkt e) er uddybet på tillægssiden under pkt. 


K  7. Der mangler korrektion for:
 a) Piloterings og ekstra funderingsomkostninger.
 b) Byggemodningsomkostninger mv.
 Punkt b) er uddybet på tillægssiden under pkt. 


L  8. Ved anke over skattecentrets afgørelse af 1. klage.
Såfremt vurderingsankenævnet ikke kan acceptere den foreslåede ændrede fastansættelse af grundværdien, bedes det, på baggrund af aktuelle handler i området, dokumenteret, at den fastsatte grundværdi er korrekt.

 

Med venlig hilsen

Ejernavn(e) __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Tlf. privat: ______________ Arbejde: ______________

Mailadresse: ________________

Underskrift(er):

Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...