Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 22. December 2021

 Mit Hus nr. 2021-04

Leder

Næsten undskyld for at være optimist

Ja, jeg tør jo ikke sige undskyld for at være positiv. Dette skyldes, at ordet ”positiv” jo næsten har fået en ny betydning i dag, hvor corona, benævnt med forskellige græske bogstaver, har givet ordet en ny betydning og sat en ny dagsorden for vort liv, - også som parcelhusejere. Man kan jo høre en selv sige tillykke til en, der er blevet testet negativ.
Men jeg nægter nu engang fortsat at have den opfattelse, at selve det at være ”negativ”, skal være positivt i andet regi, end at man så ikke er blevet ramt af et ”græsk bogstav”. Jeg syntes, at der i debatten er en alt for stor tendens til, at det er negative tilgange, der gøres til de store overskrifter. Denne ubalance, at der pustes mere til det negative end til det positive, bidrager dermed til, at der skabes en, efter min opfattelse, unødvendig høj usikkerhed eller frygt. Dette er i sig selv farligt og kan være selvforstærkende i det reaktionsmønster, en pandemi naturligvis kan give.
I tidligere ledere har jeg udtrykt min glæde over, at der er flere, der har vist sig så positive og gerne vil bo i eget parcelhus. Endog har man villet betale mere for huset og haven i købspris og dermed i boligskatter. Lokalt kan der være områder med markant overefterspørgsel, fordi der ikke er muligt at udstykke mere, og at udstykningen andre steder går for langsomt. Men jeg har meget svært ved at se noget negativt i, at en stærk efterspørgsel resulterer i, at priserne stiger. Det er basal viden, at dette vil ske i markedet, ligesom de steder, hvor der er lav efterspørgsel, vil priserne falde. Tiltag, for at regulere dette ud fra nok så fine hensigter og politiske holdninger f.eks. med øget beskatning og styringstiltag på belåningen, kan kun bidrage til en yderligere skævdeling til skade for nogle af dem, der, meget positivt, gerne vil have deres eget parcelhus eller bare vil have lov til at blive boende. Jeg tror på at der vil være stigende priser mindst indtil 2024, og jeg er dermed også positiv overfor at det ikke er tocifrede stigninger vi vil se.
Men det må være afgørende - helt fra alfa og til omega-, at det danske samfund igen dels kan håndtere kommende udfordringer fra Coronavarianterne m.v. og dels kan klare de ”senfølger”, der er dels i det danske samfund, og dels i det vi ”importerer” fra verdensøkonomien.
Tillad mig også at være positiv overfor og enig med præsident Biden, der har udtalt: Omicron is a “cause for concern, not a cause for panic”.

Inflation, stigende renter og energipriser

Med de tre elementer i mellemrubrikken skal jeg nok dykke lidt dybt igen for at se de positive dele. Der er ikke nogen tvivl om, at inflationen har været for lav i en årrække til at være den nødvendige ”smørelse”, der skulle hjælpe verdens økonomiens hjul til at snurre hurtigere. Ergo ser jeg positivt på, at en vis inflation er økonomisk nødvendig. Men den pludselige stigning, som vi har set på det seneste, er genereret af nogle faktorer, som jeg mener er midlertidige, f.eks. varetransportproblemer. Derfor er det min opfattelse, at der vil være udsigt til et snarlig tilbagefald i inflationen til et dog lidt højere niveau end i 2019. Men glem nu ikke, at inflation er med til at skære lidt ned i den realrente, som man som parcelhusejere betaler, altså når inflation og rentefradrag er trukket fra det, som banken og realkreditinstituttet opkræver i rente.
Situationen omkring de ekstremt lave og negative lånerenter, som vi er/har været vidner til, samt det ubehagelige og for mange uforståelige, at skulle betale negativ rente for indeståender i banker, tror jeg vi vil se en stabilisering/normalisering af. Man kan have den holdning, at det danske udlånsmarked har været/ er ”forkælet” ved, at den danske samfundsøkonomi har været så stærk i en international sammenhæng. Derfor kommer der fra udenlandsk kapital mange milliarder kroner af det, som vi parcelhusejere har i lån, idet man har valgt en stærk økonomi og sikker valuta, at investere i. Positivt set har det sparet os for mange milliarder i renter.
Stigende/svingende energipriser, også de der drives af staters og virksomheders bevidste handlinger, har altid været en usikkerhedsfaktor, der både slår direkte igennem på inflationen og på parcelhusejernes udgifter. Det er der ikke noget nyt i, selv om det kan trække store overskrifter, så ved alle ejere, at der skal være plads til udsving i ens økonomi, når der lægges budget også for f.eks. et huskøb. Der kan næsten ikke være tvivl om, at vi vil se et fald igen i energipriserne, idet produktionen alt andet lige vil kunne være større end efterspørgslen. Men hvor er det positivt, at de ejere, der har fulgt opfordringerne til at få isoleret, og har taget energitiltag væk fra ”sort energi” mv., nu får en kortere tilbagebetalingstid eller et større afkast af deres investering. Vi skal i det nye år igen opfordrede til at forkæle dit hus (og familie) med nogle energitiltag. Det luner på flere måder. Vær positiv overfor de vel mente opfordringer, der kommer fra mange sider, således at vi ikke skal løbe en risiko for at frivillighed og venlige opfordringer afløses af tvang.
Tillad mig - ud over at ønske et godt og positivt 2022 - at henlede opmærksomheden på de to bærende artikler i dette nummer, nemlig: ” Boligmarkedet er et spejl af forandring i befolkning og erhverv” samt ”Stort potentiale for energiforbedringer”.
 

Udgivet i Presse Arkiv
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...