Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 19. December 2019

 
Mit Hus nr. 2019-04
Leder

Alle mand til pumperne

Desværre er Danmark er blevet et rigtigt ægte ”vandland”. Ikke alene får vi ”højere og mere” vand langs vores enorme kyststrækning, men også nedenfra, fra siden og ovenfra er der kommet meldinger om rekord meget vand. Der er kommet så meget vand, at vi næsten helt glemmer, hvor tørt det var sidste sommer. Så kom ikke her og sig, at vi ikke har udfordringer med klima, selv om vi trods er sluppet fri af store efterårsstorme i år. I skrivende stund er der i øvrigt 20-års jubilæum for 1999 orkanen Adam, den kraftigste orkan i det 20. århundrede, der den 3. december drog hærgende hen over Danmark, resulterende i 7 dræbte personer, 800 kvæstede og registrerede skader for 13 milliarder kroner. Næsten alle eksperter siger, at der kommer flere ekstremsituationer. Er vi så som land og som parcelhusejere parate til at møde udfordringerne? PL finder, at der kan gøres mere både nationalt og på det individuelle niveau.

National indsats

Det er med vilje jeg skriver nationalt, idet det er svært at se, at de enkelte kommuner og grundejere vil og kan håndtere alle udfordringer. Det kan vise sig, at der skal implementeres mange nødvendige løsninger, der af den ene eller anden årsag af nogle vil blive opfattet som upopulære og unødvendige. Naturligvis skal der undersøgelser, vejledninger og en del psykologi til at få nogle nødvendige løsninger gennemført. Men det må også være således, at
hensynet til almenvellet skal veje tungest, således at nogle kommuner, naturinteresser mv., samt for den sags skyld også grundejere, bliver nødt til at måtte acceptere sådanne nødvendige løsninger, uanet hvad deres personlige holdning måtte være. PL mener, at der skal være et stærkt økonomisk grundlag for tiltagene, og at det er over Finansloven, der skal afsættes ressourcer til dette. Finansieringen skal ikke, som set før f.eks. med stormflodsordningen og terrorforsikringspakken, ske ved særskatter på forsikringer eller grundejere. Det skal folkeligt accepteres, at klimaudfordringerne er et nationalt fællesproblem og at byrderne derfor skal bæres i fællesskab.

Tro på det eller ej - det sker

Man må nationalt og lokalt indse, at der er områder og måske bebyggelser, der på et tidspunkt ikke længere kan ”forsvares”. Det bliver nødvendigt at sikre beslutningsmulighederne i de situationer, hvor det bliver nødvendigt at ”opgive” områder og dermed acceptere, at der kan ske oversvømmelser og/eller erodering. Derfor skal der være økonomisk dækkende eksproprieringsmuligheder af f.eks. ejendomme og rettigheder. Vand og vejr respekterer ikke kommunegrænser eller fortidens fejl i form af udstykninger, der nu er udsatte. Dette gælder også de vandløb og søer, hvor der skal sikres stadig større kapacitet og større vandgennemstrømningskapacitet, så disse kan klare stadig større udfordringer. Allerede i dag opleves det,
som om nogle kommuner opstrøms, lader problemet løbe (hurtigt) ned til kommunerne nedstrøms, hvilket er uacceptabelt og kalder på fælles initiativer. Så tænk lige over om dit hus og dit lokalområde er forberedt nok.

Din familie og dit hus skal løfte med

En ting er de store linjer, men tænk lige over om dit hus og dit lokalområde er forberedt nok på de udfordringer, der kommer fra vind og vejr, og sørg også for at bidrage til at løfteklimamålene ved at nedbringe jeres Co2 fodaftryk. Måske var det på sin plads at få en gennemgang af huset og se hvilke tiltag, der er mulige for at forbedre huset og sikre din families værdier på både den ene og den anden måde. Renteniveauet er så gunstigt lige nu, at ekstremt mange tiltag er rentable. Måske er din familie i den gruppe, der nu betaler negativ rente eller kommer til det, når bankerne næsten stensikkert sætter grænserne ned. Så er det da bedre at pengene - i stedet for ingen eller negativ rente - arbejder i ” hjemme i huset”, for så forsvarer man også sine værdier, når man er med oppe i den båd.

Udgivet i Presse Arkiv
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...