Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 03. Januar 2019

Husejeres forpligtelser

Som husejer skal du være meget opmærksom på, hvilket ansvar du har, såfremt der er nogen, der falder og kommer til skade.
Bor du til offentlig vej, har du som udgangspunkt ansvaret for den del af fortovet, der ligger langs din ejendom.
Bor du til privat fællesvej, har du som udgangspunkt ansvaret for den del af fortovet, der ligger langs din ejendom, samt kørebanen ud til vejmidte.
Det forhold, at din grundejerforening måtte have en intern snerydningsordning fritager dig ikke for ansvar.
Kommunen kan fastsætte lokale bestemmelser for i hvilket omfang, der skal ryddes sne og glatførebekæmpes, men generelt gælder, at fortov (og evt. kørebane) skal være ryddet i følgende tidsrum:

Hverdage (inkl. Lørdage): 07.00 - 22.00
Søn- og helligdage: 08.00 – 22.00

Undtagelser

Det er først når ”sne er faldet”, at et ansvar kan gøres gældende. Dette betyder , at så længe sneen falder, så har man ikke pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe.

Dette betyder omvendt, at hvis man færdes i f.eks. en snestorm (eller uden for ovennævnte tidsperioder), så er det ”accept af risiko”, og man kan altså ikke som evt. tilskadekommen gøre krav gældende.

Herudover skal man være opmærksom på, at der i pricippet altid skal være ryddet omkring brandhaner.

Udgivet i Særinformationer
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...