Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 18. Oktober 2018

Mit Hus 2018-03

Artikel fra inserat

Vintervedligeholdelse

Året går på held og også i år må vi på baggrund af en del henvendelser konstatere, at der er alt for mange personer/foreninger, der er i tvivl om, hvad deres ansvar egentlig er set i forhold til vintervedligeholdelse (snerydning og glatførebekæmpelse).
Alt for mange personer tror, at når bare der er en grundejerforening i området, så er det automatisk foreningens ansvar at føre for vintervedligeholdelsen. Den indstilling holder bare ikke, for det kommer an på, hvad foreningens formål egentlig er.

Hvem har ansvaret

I forhold til foreninger med pligtigt medlemskab er man derfor nødt til at se, hvad der måtte stå om emnet i den lokalplan eller tinglyste servitut, der ligger til grund for foreningens dannelse.
Hvis ikke der står noget om, at det er foreningen, der skal varetage en sådan aktivitet, så er det alene Privatvejslovens regler, der gælder. Heri fremgår, at det er ejerne af de til vejen tilstødende ejendomme, der har ansvaret.
I mange tilfælde har foreninger så alligevel én eller anden form for intern ordning, men så må bestyrelsen søge at sikre sig, at medlemmerne er klar over, at dette er en ”serviceordning”, og at medlemmerne fortsat har det overordnede ansvar.
Dette er ud fra en betragtning om, at når en juridisk enhed (foreningen) skal have udført en opgave, så er den nødt til at købe sig til opgaveløsningen. Set i forhold til vintervedligeholdelse, så vil det typisk være en aftale med en entreprenør, der først klarer samme opgave for kommunen, og så sidenhen på et tidspunkt løser opgaven for øvrige kunder. Dermed kan det ikke af entreprenøren tilsikres, at lovens bogstav opfyldes.
I forhold til foreninger med frivilligt medlemskab ser man sjældent sådanne ordninger, da man sjældent i sådanne foreninger har 100% medlemskab i det pågældende område, og dermed heller ikke har mulighed for en fælles ordning. Men skulle det alligevel være, så er man nødt til at se på, hvad der står i foreningens formål. Står der ikke noget, så er vi tilbage ved Privatvejslovens regler.

Grad af vintervedligehold

Hvorledes der skal vintervedligeholdes i et område vil typisk være fastsat af kommunen.
Tidligere så man helsidesannoncer indrykket i diverse lokalblade, hvor kommunen angav informationerne, men nu til dags er det noget, som man må søge efter på kommunens hjemmeside.
Er man fortsat i tvivl, kan man rette henvendelse til kommunen og spørge nærmere ind til emnet.
Kommunens bestemmelse kan godt afvige fra, hvad man ellers kan udlede af lovgivning og domspraksis.

Lovgivning og domspraksis

For grundejere der bor ud til private fællesveje, skal der ryddes efter følgende regler::
• ansvaret gælder typisk ud til vejmidte i grundens længde mod vej
• sne skal ryddes snarest muligt efter snefald
• der skal glatførebekæmpes, ved snarest muligt efter førets indtræden at gruse eller på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat
• ansvar gælder typisk i tidsrummet kl. 7-22 (søndage 8-22)

For grundejere der bor ud til offentlig vej:
• ansvaret gælder typisk for fortov i grundens længde mod den del af vejen, hvor ejendommen har adgangsforhold til
• sne skal ryddes snarest muligt efter snefald
• der skal glatførebekæmpes, ved snarest muligt efter førets indtræden at gruse eller på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat
• ansvar gælder typisk i tidsrummet kl. 7-22 (søndage 8-22) 

Udgivet i Presse Arkiv
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...