Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 18. Oktober 2018

Mit Hus nr. 2018-03

Leder

Sikke en sommer! Husk den
Sikke en klimaudsigt! Husk den

Hvor var det dejligt med den næsten sydeuropæiske varme sommer rullende over i et langt efterår, der med yderligere meteorologiske rekorder næsten i sig selv var bedre end sommeren i 2017.

Jeg håber, at du og din familie fik nydt have, planter og dyr, hvilket er netop det, der kendetegner os, nemlig at vi har erhvervet os dette… at have en have.

Ja, ja, vi betaler også selv for dette privilegie, både ved køb og i skat, men netop denne sommer gav lidt på glædeskontoen, der kan tæres på senere.

Det er også yderst forståeligt, at mange af de nyetablerede unge og familier egentligt drømmer om at få det som os med parcelhus. Derfor er det også trist, at økonomien og skatterne alt for ofte stiller sig i vejen for, at drømmene kan opfyldes. PL fortsætter med at efterlyse udstykninger til parcelhuse til supplering af, at der bygges i højden inde i byerne.

Heldigvis kan vi notere os, at der er en politisk opmærksomhed på, at flere gerne vil flytte ud i områder, hvor der er billigere huse og byggegrunde. Øget mobilitet og flere byggegrunde vil også reducere overefterspørgslen, der har givet store prisstigninger.

Tænk klima

Men vejret i de senere år er også en understregning af de klimaudfordringer, vi - også som boligejere - bliver nødt til at være realistiske overfor, og at vi må indkalkulere de øgede klimarisici i vores handlinger.

Stå på pæle for klimaet, som på forsiden, og voldsomme udtalelser om klimakonsekvenser ved ikke at gøre noget miljømæssigt nu, er måske nødvendige.

Jeg accepterer fuldt ud, at, ligesom med samtale, så fremmer overdrivelse ofte forståelsen for, hvad der kan ske.

Det er uhyggelige store omkostninger, vi kan stå foran, hvis der ikke gøres noget. Men vi oplyses også om, at det til gengæld er relativt billigere, hvis vi samtænker klimatiltag på vores ejendomme med den løbende vedligeholdelse eller renovering.

Alle, der passerer Storebælt, vil kunne se, at nu forhøjes der diger, f.eks. øges norddiget på Sprogø fra før 5 meter til i 2021 6,5 meter. Havde man vidst tidligere, hvad man ved eller frygter i dag omkring ekstreme hændelser, så havde det samlet været billigere at bygge diger mv. højere allerede dengang.

Det gælder også med husbyggeri og byplanlægning, hvor der skal tænkes fremadrettet og energirigtigt, så der ikke kommer ekstraregninger.

Byg for fremtiden

Vi frygter også, at man må revurdere, hvor og hvordan der egentlig kan nybygges, og om det f.eks. er realistisk muligt, at ”dige” sig ud af problemer eller øge afvandings-/kloakkapaciteten.

Samfundsmæssigt er det en fælles opgave, hvis områder må opgives som ubeboelige, og grunde eller huse evt. bliver usælgelige.

Når der er en fælles forståelse, er det også muligt at løfte i flok. Derfor har vi den opfordring, at du samtænker de næste tiltag i jeres hus med, om det er en god og fremadrettet energi- og klimaløsning, huset får.
Det kan godt være, at det koster mere her og nu, men så har du en bedre samvittighed, og huset får en bedre fremtid. Så giv dit hus en god gave næste år. Det er det værd - også for jer selv.

Udgivet i Presse Arkiv
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...