Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 22. December 2017

Mit Hus nr. 2017-04, Leder

Husk at tage lån i tide

Danske boligejere er faktisk ret solide låntagere, hvilket man jo også kunne se i den seneste finanskrise. Det var ikke os, der i nævneværdig grad misligholdte vore lån. Faktisk opfatter jeg det faktum, at tabene på private obligationslån, både under krisen og nu, er så lave, som en tydelig illustration af, at parcelhusfamilier køber huse for at bo i dem og ikke alene som investering. Desuden sætter vi os ikke hårdere end, at modgang nok skal kunne klares ved at spænde livremmen ind. Det er vigtigt for os boligejere, at der er en tryghed omkring boliglån, men vi skal nok også være realistiske og opmærksomme på, at der også er en risiko. Det kan være flygtige penge. De er ikke kun investerede i realkreditobligationer fordi meget få boligejere misligholder deres lån. Baggrunden er, at obligationerne, i forhold til den relative sikkerhed, der er bag lånene og i valutaen, kan give også de internationale investorer et afkast, der er konkurrencedygtigt. Ændres forholdene negativt, så kan der hurtigt ske voldsomme ændringer på lånemarkedet, som jeg berører på side 29. Jeg vil opfordre til, at parcelhusejere overvejer, at det måske er en god ide at tage lån i 2018, hvor provenuet kan parkeres i pension eller andet, også selv om man ikke endnu har behovet, og måske skulle tabe lidt i renter. Husk, at under de tidligere kriser var de, der ”gik død” og blev tvungne til at sælge deres huse, eventuelt med tab, typisk de familier, der ikke havde likviditeten til at stå imod, selv om deres ind komster paradoksalt måske
nok på sigt havde kunnet klare renter og afdrag. Men der var lukket for lån. De gunstigere lånevilkår lige nu passer ind i, at Parcelhusejernes Landsforening ofte understreger behovet for, at boligejerne i højere grad motiveres til at være med til at reducere Danmarks samlede energiforbrug. Vi syntes der mangler "gulerødder", som kan få ejerne til at vælge også de langsigtede løsninger, der kræver lån og store beslutninger i familierne. Boligejerne skal kunne føle sig trygge ved at investere i at energirenovere og sikre, at beregningerne også holder om fem eller ti år. Det vil dog kræve, at det bliver meget lettere for den enkelte boligejer at finde vej gennem låne- og tilskudsjunglen. PL opfordrer derfor til, at man fra politisk side arbejder på at gøre regler, rådgivning og tilskudsmuligheder både enklere og mere gennemskuelige. De økonomiske Råd har netop opfordret til at elafgifterne sænkes med 70 %, hvilket vil udløse en række fordele for samfundet. Det kan vi principielt tilslutte os, idet der så vil være en række energitiltag, der bliver mere realistiske at gennemføre, og den øgede produktion af grøn el kan anvendes, fordi vi aftager m

Udgivet i Presse Arkiv
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...