Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 04. Oktober 2016
Pressemeddelelse, 4. oktober 2016
 

Parcelhusejerne positivt afventende om handling følger ord

 

”Det talte ord gælder” indledes alle åbningstaler med, men Statsministerens positive sagte, men dog teflonbelagte taleelementer om boligbeskatning, bør snarest følges af handling, så man skaber den tryghed, der er brug for i markedet.

 

Parcelhusejerne har en positiv indstilling til, hvad der blev sagt, omkring en fortsættelse af en form for skattestop efter 2020 og fjernelse af stigningerne i grundskatten.

Der er dog tilsyneladende et par teflon-belagte forbehold, som vi også er opmærksomme på, herunder at Statsministeren ganske vist sagde, at ingen nuværende boligejere vil komme til at betale mere end med de nuværende regler. Men deri kan indfortolkes meget, og spørgsmålet åbner sig også for hvad fremtidige boligkøbere skal betale, hvilket påvirker salgspriserne.

Til gengæld var det meget vigtigt, at Statsministeren meget kraftigt appellerede til, at der skal være ro og tillid til fremtiden for boligejere, hvilket vi i PL kun kan være helt enige i. Erfaring har dog lært os, at udtalte ord i taler først gælder, når der er fulgt op af handling.

PL opfordrer til, at det bliver et bredt politisk flertal, der står bag en løsning af de meget presserende problemer, og vi håber ikke, at boligejernes skæbne bliver syltet for voldsomt ind i de problemer, der er omkring 2025-planerne.

”Jeg er yderst nervøs over, hvor vidt de mange - ofte modstridende meldinger og udmeldinger fra sumpen af boligbeskatning - vil udløse en bundvending, der udløser en ”gas” eller stank, der fjerner den sidste rest af tillid til, hvad fremtiden byder.
Derved kan der komme en meget, også politisk uønsket panik på markedet. Der er egentlig ikke nogen realøkonomiske grunde til uro og prisfald, andet end den frygt, at boligejere ikke ved, hvad fremtiden byder på - eller måske endnu værre får en vished, der betyder store omfordelinger og at nogle områder rammes af voldsomme skattestigninger”, udtaler landsformand Allan Malskær.

”I stedet for at lappe på en medfødt, utæt vurderings-ballon, burde man gå væk fra en beskatning af en fiktiv værdi af en ejendom. Det giver kun problemer, og hvis man laver en ny lap, så vil jeg gerne fortælle politikerne, at så er det et selvskabt problem, når der er tusindvis af borgere, der bliver utilfredse og derfor vil klage. Og nej, løsningen er ikke at fjerne retten til at klage, men at lave systemet om.
Økonomer og politikere elsker en skat, man ikke kan flygte fra. Men hvorfor så gøre det så besværligt? Lav i stedet – som i andre lande – en fast kroneafgift pr. boligenhed, med lad det også omfatte andre boligtyper end parcelhuse”, udtaler landsformanden.

 

 

Udgivet i Presse Arkiv
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...