Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 19. November 2013

Presse, 19. november 2013

Vurdering: Cirkus eller hospice?

Det var noget af en overraskelse og en politisk bombe, at Rigsrevisionen, statens egen tilsynsmyndighed, næsten fuldstændigt underkendte ejendomsvurderingssystemet.
Men hvordan kan man i det politiske system komme så langt ud, at SKAT for åbent tæppe/tv-skærm bliver hængt til tørre i en trapez i et cirkus uden hverken sikkerhedsnet eller jordforbindelse. Svaret er klart, at det skyldes realpolitik!

Der har historisk set simpelthen ikke været politikere, uanset parti, der har haft mod eller vilje til at finde et skatteprovenu eller en besparelse på de godt 35 milliarder kroner, som monsteret (læs: beskatning af en boligværdi) er steget til.

Skattestoppet fra 2002 gælder kun selve ejendomsværdiskatten, men også kun delvist, idet denne også er steget pænt i faktisk provenu. Af hensyn til den kommunale grundskat tillod den borgerlige regering i 2002, at kommunerne kunne lade skatteprocenten stige og at grundværdierne også kunne stige, dog med et loft på maksimalt 7 %!

Parallelt blev det accepteret, at SKAT administrativt, systematisk omlagde vurderingssystemet således, at grundværdien kom til at udgøre en markant større del af ejendomsværdien, specielt i de større byer og metropolområder.
Samtidig med at provenuet og ejendomsværdierne steg voldsomt har selve systemet og administrationen omkring ejendomsvurdering været meget stedmoderligt behandlet.

Vurderingen forvitrer

Nogen vil kunne sige, at strukturen blev udsultet, og at de på en måde stakkels medarbejdere sad med et system, der ikke var opdateret og vedligeholdt tilstrækkeligt til udfordringerne.

Dødskysset kom, da den økonomiske krise slog igennem på det for systemet værste tidspunkt, netop mens der var indsamlet talgrundlag. Denne vurdering, der egentlig var færdigindsamlet, måtte der derfor files på med ekstra helt generelle hovsa-nedsættelser af ejerboligvurderingerne i mange kommuner. Men trods dette viste det sig, at man ikke kunne inkorporere de voldsomme prisfald, der endog slog meget skævt igennem geografisk mv.

Der blev lappet hist og her, men systemet var undervejs også blevet udfordret af at skulle håndtere de stadig flere klager fra boligejere og virksomhedsejere.
Så mens provenuet galopperede opad, så blev der fjernet ressourcer og skåret på den løbende ajourføring og kun lavet lappeløsninger i administrationen af et vurderingssystem, som mange havde sendt på hospice og vel forventede ville dø inden for kort tid. Men i mellemtiden blev de indbyggede, historisk betingede fejl med for høje og lave vurderinger automatisk stadig større.

Politisk mod ikke nok

Faktisk var den daværende skatteminister meget langt fremme i skoene med et forslag om en total afskaffelse af ejendomsvurderingerne. Men dette gav et voldsomt, politisk ramaskrig og en administrativ reaktion, idet vurderingen også anvendes i mange andre regier som beregningsgrundlag.
Grunden var egentlig blevet lagt til et totalt opgør. PL vurderer, at det store politiske mod tabte overfor Finansministeriets iskolde beregninger af det manglende provenu, altså den politiske realitet.

Der har været tonsvis af politiske udtalelser over de sidste årtier om, at værdibeskatningen er gået for vidt, og der skal ske ændringer. Men begge fløje har været låst.
Det var i denne situation og på grund af den massive offentlige kritik, at Rigsrevisionen undersøgte, om vurderingerne passede med de faktiske handler.

"Worst case" for patienten

Næsten hele datagrundlaget til undersøgelsen blev rekvireret i SKAT, så man må dér selv have kendt problemernes størrelse og fortalt det til den ansvarlige minister.
Men desværre for oplevelsen af pålidelighed, så var det udvalgte tidspunkt sidste halvår i 2011 - den alleryderste del af den 2-årige vurderingsperiode, altså det værst tænkelige sygdomsscenarie for "patienten".

Faktuelt er 2011 vurderingen en generel og simpel procentfremskrivning af vurderingen for 2010, hvis baggrundstal til databehandlingen var indhentet i 2008 og 2009 og opgjort som et skøn pr 1. oktober 2009.
Dette havde boligejerne er skarp klagegrænse overfor indtil 1. juli 2010, og få har fået medhold i klager over primært grundværdierne, der udløste store skattestigninger.

PL med hele vejen

I al beskedenhed kan PL ikke frasige sig at være væsentlig bidragende til nærdødsoplevelsen i medierne. PL har stædigt fastholdt kritikken af den skøre tanke om årligt at fastsætte en værdi af en grund og et hus. For derfter at udsætte ejendommen for en procentvis værdibeskatning, som om det var en forbrugsvare i lighed med f.eks. en pose kartofler med 25 % moms på. Huset er ikke en virksomhed, der leverer en ydelse, der kan beskattes, og vi kan da heller ikke fratrække vedligeholdelsesomkostninger og renter, som var ejendommen en virksomhed.

Det er PL´s opfattelse, at det ikke bare er en formuebeskatning (der ellers er afskaffet i Danmark), ikke kun af en eventuel friværdi, men også er en beskatning af de lån, dvs. en slags ekstra rente, som vi er nødt til at have i vores huse.

Det er boligejerfamilierne, der holder for, når de opkræves skatter efter vurderingerne, idet lejere og andelshavere kun betaler den for dem meget begrænsede grundskat.

Med vores mangeårige skriverier og udtalelser om de alt for høje ejendomsskatter, var det naturligt, at vi fik rigtig meget medieplads, da stormen rasede pga. Rigsrevisionens kritik af, at 4 ud af 5 vurderinger var uacceptabelt forkerte.

Det gav så sandelig megen presseaktivitet og forhandlinger for PL, og vi er glade for den positive reaktion, der har været fra vore medlemmer og andre sympatisører.

I mediebilledet, hvor PL var meget med, var der så absolut mange udtalelser, ideer og konstateringer, som vi gerne ser gennemførte. Men nu gælder det om, at holde fast på de, man fristes næsten til at sige, helt automatiske, politiske reaktioner på, at "det er for galt, og nu skal der ske noget".
Problemet er, at de politiske ønsker har vi hørt før, men modet har før svigtet, så det gælder om, at vi skal stå sammen om, at få fastholdt kravene.

I stedet for at gentage en række af udtalelserne i pressen, har redaktionen valgt at tage nogle centrale punkter frem fra PL´s landsformands udtalelser i løbet af de meget hektiske dage.

 • ”Det er pinligt for et politisk system, at man i mange, mange år har vidst, at det ikke fungerede. Derfor er det selvfølgelig glædeligt, at skatteminister Holger K. Nielsen (SF) garanterer, at boligejerne nu får deres penge tilbage.”
 • ”Alle ved, at fejlene i ejendomsvurderingerne har været der i årevis. Nu har nogen sagt, at kejseren ikke har tøj på og fortalt, at systemet er elendigt. Det kan man ikke klandre Skat for, men politikerne - uanset farve.”
 • ”Der er indbyggede fejl i det teoretiske beregningssystem, der over tid er forstørrede, og man kan med god grund kritisere politikerne for, at de har fastholdt teoretiske prisdannelser.”
 • Skatteminister Holger K. Nielsen er på vej med en model for, hvordan man kan identificere og betale de hundredtusinder af boligejere, der kan have betalt for meget i boligskat på grund af upræcise ejendomsvurderinger i 2011.
 • ”Fint nok at Holger K er på vej med en model for identificering ad de hundredtusinder af tilbagebetalingssager, men PL er meget utilfreds med, at man ikke vil aflevere pengene tilbage fra før 2011. Det statistiske grundlag for 2011 er det samme for 2010, og kan man finde fejlene i 2011, kan man også finde dem i 2010.”
 • ”PL frygter, at der er nogen, der politisk vil få ramt de, der er for lavt vurderede, så man kan presse endnu større provenu ud af boligejerne.”
 • ”I dag beskatter man folk af en værdi af en grund og værdi af ejendom, så folk ikke har en chance for at vide, hvad beskatningsgrundlaget er flere år efter, de har købt. Samtidig er der, en ekstrem forskelsbehandling på, om folk bor i mindre efterspurgte områder eller metropoler som København og Aarhus.
 • Uanset hvad regeringen finder på, så vil der altid være fejl i ejendomsvurderingerne, mener Parcelhusejernes Landsforening, systemet er dødsygt.”
 • ”PL er utilfreds med, at regeringen vil udskyde ejendomsvurderingerne for i år frem til 2015.”
 • ”Jeg synes, det er et politisk cirkus. Det her lyder på overfladen, som noget fornuftigt, men det er det ikke, når man piller overfladen af. ”
 • ”Systemet er dødt, så lad os finde noget helt andet og droppe det at beskatte en værdi af en ejendom.”
 • ”Vurderinger bygger på nogle gennemsnitsbetragtninger og vil altid ramme skævt, for det er umuligt at finde et vurderingssystem, der er fuldstændig træfsikkert, så ligegyldigt hvad man gør, så vil der være fejl indbygget, fordi du ikke kan finde ud af, hvad enkelte huse er værd, mener Allan Malskær, som i stedet foreslår en boafgift.
 • ”Man skal i stedet gøre som i andre lande og gå væk fra at beskatte en fiktiv værdi af en ejendom. Vi så hellere, at man for eksempel gør som i Sverige med 7.500 Skr - find et fast beløb om året, det vil være starten på en afvikling.”
 • ”Gør det nu simpelt - betal hellere for meget tilbage end for lidt- det er en politisk dummebøde og et undskyld vil også være på sin plads.”

 

Udgivet i Presse Arkiv
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...