Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 12. April 2013

Presse, 12. april 2013

Parkering på privat fællesvej

Igen og igen støder vi i PL på fortællinger om, at husejere langs private fællesveje modsætter sig, at andre borgere parkerer på ”deres” veje.

Vi skal derfor igen indskærpe, at det er en misforståelse, såfremt man som husejer langs privat fællesvej tror, at man har noget som helst at skulle have sagt om, hvem der må og hvem der ikke må parkere på den pågældende vej.

Parkering er alene reguleret af Færdselslovens bestemmelser herom og har intet som helst at gøre med, hvem, der har den vedligeholdelsesmæssige forpligtelse jf. Privatvejsloven.

Husk, at den eneste forskel, der er mellem en privat fællesvej og en offentlig vej, er spørgsmålet om hvem, der skal betale regningen for vejens vedligeholdelse.

Lidt forenklet sagt kan man sige, at "kommunen bestemmer alt - boligejeren betaler".

 

Udgivet i Presse Arkiv
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...