Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 13. Februar 2013

Falduheld mv. på privat fællesvej

Som grundejer skal man være opmærksom på, at man jf. Lov om privat fællesvej selv har pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe ud for ens egen ejendom.
Man skal også være opmærksom på, at kommunen fastsætte nærmere vilkår for denne pligt.
Det forhold, at man internt i en grundejerforening måtte have en snerydningsordning fritager ikke grundejeren for ansvar.

Ansvarsområde

Grundejerens ansvarsområde dækker hele vej- og stiarealet (kørebane, sti og fortov), hvor grundejeren altså skal:

  • rydde sne
  • bekæmpe glatføre ved for eksempel at gruse
  • holde rent

Pligten omfatter:

  • sti ud for din ejendom
  • fortov
  • sti med begrænset adgang
  • ud til midten af vejen

Denne pligt gælder i tidsrummet:

  • Hverdage (inkl. Lørdage): 07.00-22.00
  • Søn- og helligdage: 08.00 – 22.00

I tilfælde af falduheld eller lignende, er det som udgangspunkt grundejeren, der har erstatningsansvaret, hvis ovenstående ikke er foretaget.

Undtagelse

Det er først når ”sne er faldet”, at ansvaret kan gøres gældende. Dette betyder altså, at så længe sneen falder, så har man ikke pligt til at rydde sne. Dette betyder så omvendt, at hvis man færdes i f.eks. en snestorm (eller uden for ovennævnte tidsperioder), så er det accept af risiko, og man kan altså ikke som evt. tilskadekommen gøre noget krav gældende.

Betale sig fra ansvar?

Den enkelte grundejer - både på offentlig og privat vej - kan ansætte en fejepligtig til at varetage opgaven. På kommunens hjemmeside kan du læse nærmere om kravene til en sådan person samt downloade blanket til ansøgning. Ansvaret for glatførebekæmpelsen overgår først i det øjeblik, at kommunen har godkendt ansøgningen.
 

 

Udgivet i Presse Arkiv
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...