Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 13. Januar 2011

Presse, 13. januar 2011

Kommuner SKAL partshøre naboer til byggerier

Nyt fra Ombudsmanden, Partshøring af naboer inden byggetilladelse

Resume:
Kommunen skulle have partshørt naboerne til et byggeri - selv om den ikke kunne have nægtet at give en byggetilladelse. Det fastslår ombudsmanden i en ny udtalelse.

To borgere havde klaget til ombudsmanden over, at de ikke var blevet partshørt, inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Statsforvaltningen og kommunen mente ikke, at de to borgere skulle have været partshørt. Statsforvaltningen henviste bl.a. til, at kommunen i den foreliggende sag ikke kunne have nægtet at give tilladelse til byggeriet, uanset om parterne var kommet med supplerende oplysninger og indsigelser.

Ombudsmanden mente, at kommunen burde have partshørt de to borgere. Han mente også, at statsforvaltningen burde have påtalt over for kommunen, at det ikke var sket. Ombudsmanden henviste bl.a. til, at det ikke er en betingelse for pligten til at partshøre i en ansøgningssag, at myndigheden kan nægte at træffe den afgørelse, som der er blevet søgt om.
(J.nr. 2009-3164-104)


 

Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...