Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
PLs historie
Bestyrelse
Kontingentstruktur
Sekretariat
Udvalg og nævn
Vedtægt
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem

 

Kontingentstruktur

 

Kontingentsatser for medlemsårene 2020 og 2021 vil blive fastsat på landsmødet i 2019.

Forsikringspakken er pligtig for medlemsforeninger og opkræves særskilt. Forsikringen anbefales opført særskilt på medlemsforeningernes regnskaber, således at medlemmerne ved, at der er en forsikring.

 

Medlemsforeninger:
År   2017 2018 2019
Grundkontingent  

 400 kr.

500 kr. 500 kr.
Medlemmer 1-250    129 kr. 131kr. 134 kr.
Medlemmer fra 251-500    65 kr. 65 kr. 65 kr.
Medlemmer fra 501-750    35 kr. 35 kr. 35 kr.
Medlemmer fra 751-1000    30 kr. 30 kr. 30 kr.
Medlemmer fra 1001-?    25 kr. 25 kr. 25 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovennævnte skema skal forstås på den måde, at der altid betales 129 kr. (tal for 2017) pr. medlem for de første 250 medlemmer af en forening.

For det antal medlemmer, som foreningen måtte have ud over 250/500/750 betales den reducerede takst.

Medlemmer via grundejerforeninger har samme medlemsfordele som enkeltmedlemmer, herunder postomdelt medlemsblad, MIT HUS.

 

Eksempel (udgangspunkt for 2017)

En forening med 753 medlemmer vil skulle betale:

1 grundkontingent á 400 kr. + 250 medlemmer á 129 kr. + 250 medlemmer á 65 kr. + 250 medlemmer á 35 kr. + 3 medlemmer á 30 kr.

  

Enkeltmedlemmer:
År    2017 2018 2019
Kontingent                 250 kr.  250 kr. 250 kr.

 

 

Forsikringspræmie:

Forsikringspræmie for den kollektive, pligtige forsikringspakke udgør 1.500 kr. (2018), uanset hvor mange medlemmer foreningen har. Præmien reguleres årligt.

 

Bemærk: PL er ikke tilmeldt automatiske betalingsopkrævninger, PBS/Nets, idet vi sammen med vore egne opkrævninger typisk samsender en række andre dokumenter så som særinformationer, medlems- og fejllister. 

 

Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...