Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
PLs historie
Bestyrelse
Kontingentstruktur
Sekretariat
Udvalg og nævn
Vedtægt
Aktiviteter
Bliv medlem
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Sådan gør du...

 

Kontingentstruktur

 

Kontingentsatser for medlemsårene 2018 og 2019 vil blive fastsat på landsmødet i 2017.

Forsikringspakken er pligtig for medlemsforeninger og opkræves særskilt. Forsikringen anbefales opført særskilt på medlemsforeningernes regnskaber, således at medlemmerne ved, at der er en forsikring.

 

Medlemsforeninger:
År   2016 2017
Grundkontingent  

 400 kr.

400 kr.
Medlemmer 1-250    126 kr. 129 kr.
Medlemmer 251-500    65 kr. 65 kr.
Medlemmer 501-750    35 kr. 35 kr.
Medlemmer 751-1000    30 kr. 30 kr.
Medlemmer 1001-?    25 kr. 25 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovennævnte skema skal forstås på den måde, at der altid betales 126 kr. (tal for 2016) pr. medlem for de første 250 medlemmer af en forening.

For det antal medlemmer, som foreningen måtte have ud over 250/500/750 betales den reducerede takst.

Medlemmer via grundejerforeninger har samme medlemsfordele som enkeltmedlemmer, herunder postomdelt medlemsblad, MIT HUS.

 

Eksempel (udgangspunkt for 2016)

En forening med 753 medlemmer vil skulle betale:

1 grundkontingent á 400 kr. + 250 medlemmer á 126 kr. + 250 medlemmer á 65 kr. + 250 medlemmer á 35 kr. + 3 medlemmer á 30 kr. = 56.990 kr..

(Dette svarer til et gennemsnit på 75,68 kr. pr. medlem)

 

En forening med 40 medlemmer vil tilsvarende skulle betale:

1 grundkontingent á 400 kr. + 40 medlemmer á 126 kr. = 5.440 kr.

(Dette svarer til et gennemsnit på 136 kr. pr medlem)

 

Enkeltmedlemmer:
År    2016 2017
Kontingent                 250 kr.  250 kr.

 

 

Forsikringspræmie:

Forsikringspræmie for den kollektive, pligtige forsikringspakke udgør 1.450 kr. (2016), uanset hvor mange medlemmer foreningen har. Præmien reguleres årligt.

 

Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...