Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
PLs historie
Bestyrelse
Kontingentstruktur
Sekretariat
Udvalg og nævn
Vedtægt
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem

 

Kontingentstruktur

 

Kontingentsatser for medlemsårene 2024 og 2025 er fastsat på landsmødet i 2023.

Forsikringspakken er pligtig for medlemsforeninger og opkræves særskilt. Forsikringen anbefales opført særskilt på medlemsforeningernes regnskaber, således at medlemmerne ved, at der er en forsikring.

 

Medlemsforeninger:
År     2023 2024 2025
Grundkontingent  

 

500 kr. 500 kr. 500 kr.
Medlemmer 1-250     138 kr. 142 kr. 146 kr.
Medlemmer fra 251-500     65 kr. 65 kr. 65 kr.
Medlemmer fra 501-750     35 kr. 35 kr. 35 kr.
Medlemmer fra 751-1000     30 kr. 30 kr. 30 kr.
Medlemmer fra 1001-?     25 kr. 25 kr. 25 kr.

 

 

 

 

 

 

 

Bergning af kontingent er en sammensat størrelse af et grundkontingent med tillæg af et beløb pr. medlem af foreningen.

Grundkontingent betales altså én gang, hvortil lægges antallet af medlemmer gange den pågældende antalssats.

Ovennævnte skema skal forstås på den måde, at der altid betales 138 kr. (tal for 2023) for hvert af de første (til og med) 250 medlemmer af en forening.

For det antal medlemmer, som foreningen måtte have ud over hhv. 250/500/750 betales i stedet den anførte reducerede takst.

Medlemmer via grundejerforeninger har samme medlemsfordele som enkeltmedlemmer, herunder postomdelt medlemsblad, MIT HUS.

Eksempel (udgangspunkt for 2023)

En forening med 753 medlemmer vil skulle betale:

Ét (1) grundkontingent á 500 kr. + 250 medlemmer á 138 kr. + 250 medlemmer á 65 kr. + 250 medlemmer á 35 kr. + 3 medlemmer á 30 kr.

  

Enkeltmedlemmer:
År     2023 2024 2025
Kontingent                   300 kr. 300 kr. 300 kr.

 

 

Forsikringspræmie:

Forsikringspræmie for den kollektive, pligtige forsikringspakke udgør 2.000 kr. (2024), uanset hvor mange medlemmer foreningen har. Præmien reguleres årligt, når PL er bekendt med de kommende præmietakster.

 

Bemærk: PL er ikke tilmeldt automatiske betalingsopkrævninger, PBS/Nets, idet vi sammen med vore egne opkrævninger typisk samsender en række andre dokumenter så som særinformationer, formandsbreve og fejllister. 

 

Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...