Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
PLs historie
Bestyrelse
Kontingentstruktur
Sekretariat
Udvalg og nævn
Vedtægt
Aktiviteter
Bliv medlem
Foreninger
Enkeltmedlem
Hvorfor medlem af PL
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Sådan gør du...

 

Enkeltmedlem i PL

Som enkeltmedlem i PL får du adgang til en række fordele:

 • Medlemsbladet Mit Hus direkte tilsendt 4 gange årligt
 • Adgang til gratis juridisk vejledning
 • Adgang til anden parcelhusejerrelateret rådgivning
 • Adgang til de medlemsfordelsaftaler, der måtte være aktuelle

 Læs mere om:

Vedtægt

Kontingentstruktur

Indmeldelsesblanket

 
Forbehold
 • Medlemskab indtræder først, når kontingent er betalt.
 • Ansøgningen om medlemskab skal angive navn, adresse, postnummer, by og evt. mailadresse.
  Ansøgning skal være personligt underskrevet.
 • PL kan efter en konkret vurdering i særlige tilfælde nægte medlemskab.
 • PL tager forbehold i sine rådgivningsfunktioner for sager, der ligger forud for indmeldelsestidspunktet.
 • Udmeldelse skal ske skriftligt med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår jf. vedtægterne.
 • Bemærk venligst at PL ikke påtager sig at føre sager ved domstolene.
 • PL rådgiver ikke om leje- og udlejning (Lejeloven).
 • Det er det enkelte medlems eget ansvar at holde PL ajour med korrekt postadresse.

 

 

Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...