Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
PLs historie
Bestyrelse
Kontingentstruktur
Sekretariat
Udvalg og nævn
Vedtægt
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem

 

Information om PL

 

En kort beskrivelse af Parcelhusejernes Landsforening 

Parcelhusejernes Landsforening er den eneste forening af sin art i Danmark, der søger at varetage parcelhusejernes interesser.

Intet andet sted har den enkelte parcelhusejer eller grundejerforening samme mulighed for at styrke sine interesser eller hente hjælp, råd, vejledning og fordele som gennem Parcelhusejernes Landsforening.

Parcelhusejernes Landsforening er din garant for, at Folketinget, det offentlige eller stærke brancheorganisationer ikke trækker særinteresser ned over hovedet på parcelhusejerne, uden at det har været debatteret.

Ifølge vedtægterne er landsforeningens formål, uafhængig af partipolitik, overfor offentligheden, regeringen og Folketinget:

  • at varetage de fælles interesser, der knytter sig til ejerforholdet vedrørende parcelhuse
  • at virke for bortfald af enhver form for særbeskatning af boligen
  • at virke for bevarelsen af den private ejendomsret til fast ejendom
  • at samarbejde med de øvrige grundejerorganisationer gennem disse organisationers koordinerede forsamlinger

Du kan lære mere om vores landsforening ved at benytte menuen.

 

Dannebrog.jpg

Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...