Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem

Status: Det er ikke muligt at udføre administrative funktioner på hjemmesiden, når man er logget ind. Eventuelle ændringer af medlemmer mv. kan sendes som mail til sekretariatet.

Fejlmelding: P.t. ingen

Vintervedligeholdelse
PL skal igen i år henlede opmærksomheden på, at man som husejer som udgangspunkt har ansvar for at rydde sne og glatførebekæmpe ud for sin ejendom.

• Bor man ud til offentlig vej, har man ansvaret for fortovet.
• Bor man ud til privat fællesvej, har man (typisk) ansvar for hele arealet ud til vejmidte. 

Grundejerforening
I foreningens regi er det vigtigt at sondre mellem, hvor foreningen har det formelle ansvar, og hvor den ikke har.

Hvis foreningen har fået pålagt ansvaret (lokalplansbestemmelser), er det foreningen, der har pligten til at tilse, at arbejdet udføres, og har det eventuelle ansvar, hvis noget går galt.

Hvis foreningen ikke har ansvaret, men man i foreningen har vedtaget en intern snerydningsordning, fritager dette ikke det enkelte medlem for ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse!

Interne snerydningsordninger er altså en mulig lettelse af det enkelte medlems arbejde, men ikke ”en sovesofa” i forhold til pligt og ansvar. Sker der derfor f.eks. en faldskade på vejen, vil det i sådanne tilfælde typisk være det enkelte medlems husejeransvarsforsikring, der i givet fald må holde for.

Vi har i øvrigt hørt om forsikringsselskaber, der ikke eller kun delvist dækker sådant ansvar, så det er en god ide at kontrollere sine forsikringer og få afklaret dækningsomfanget.

Grundejerforeningen har i alle situationer pligt til at sørge for, at der sker snerydning og glatførebekæmpelse på de områder, der alene er grundejerforeningens ansvarsområde. Det kan f.eks. være cykelstier mv. ind over foreningens fællesarealer, eller fortov/vej tilstødende foreningens fællesarealer.

Bemærk i øvrigt, at den lokale kommune kan have truffet nærmere bestemmelser om den lokale snerydningsindsats.

Tidsrum
Der er som udgangspunkt pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe i følgende tidsrum:

• Mandag til lørdag: 07.00 – 22.00
• Søn- og helligdage: 08.00 – 22.00.

Bemærk: For ovennævnte gælder, at hvis det sner i tidsrummet, så er hovedreglen, at der skal vintervedligeholdes snarest muligt efter, at det er stoppet med at sne. Samme gælder selvfølgelig i forhold til f.eks. isslag. Hvis man som husejer f.eks. er på arbejdet, vil evt. ansvar for skader være dækket over husejeransvarsforsikringen.

 
 
Seneste presse
(Tryk på tekst for at læse hele artiklen)
 Danmark dejligst

blomster2020.jpg

Her gælder ingen forsamlingsforbud... heldigvis.

PL-Service

Er jeres kasserer ved at køre træt i hverdagen og har brug for lidt aflastning, så læs om vores PL-Service koncept.

 

Nyttige links

Kontingentstruktur

Indmeldelse forening

Indmeldelse enkeltmedlem

Kollektiv forsikringspakke

 

"Huskat..."

Husk at underrette PL  om eventuelle ændringer af formand/kasserer, så vores kontaktinformationer er up-to-date.

Husk også at meddele ændringer blandt jeres medlemmer, så alle, der skal have Mit Hus og øvrige medlemsrettigheder, også får det.

Ændringer kan sendes pr. mail til sekretariat@parcelhus.dk  

Mangler du log-in til hjemmesiden, så send os en mail med navn, adresse og medlemsnummer.

Husk: Når du skal logge ind på portalen, skal du bruge dit personlige medlemsnummer og altså IKKE foreningens nummer.

 

 

 

 

CVR-Numre:
Parcelhusejernes Landsforening: 52465311
PL-Service: 19006549

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...